Документи

Защита на личните данни 

Учебна 2018/2019 година


Учебна 2017/2018 година.
Учебни планове 2016/2017 година

I а клас, I б клас, I в клас, V а клас, V б клас, V в клас

 

 

 


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СОУ „Максим Райкович“ – 29.04.2015 год. 15:50 часа

Вътрешни правила да поддържането на профила на купувача в СОУ „Максим Райкович“