Документи

  • Учебна 2019/2020 година

Училищни учебни планове – I a, I б, II a, II б, III a, III б, IV a, IV б, IV в, V a, V б, VI a, VI б, VII а, VII б, VIII а, VIII б, IX a, X a, XII а, XII б клас.

Седмично разписание за учебната 2019/2020 –  I-IV клас, V-XII клас 

График за втори час на класа за учебната 2019/2020 год. – I учебен срок.

График на консултациите за учебната 2019/2020 – I учебен срок  

Правилник за дейността на училището за учебната 2019/2020 год.

Годишен план на СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново. 

Етичен кодекс на СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново

Мерки  за повишаване на качеството на предлаганото образование и обучение в СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново  

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2019/2020 година 

График на учебните часове за учебната 2019/2020 година на СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново  

Форми на обучение в СУ „Максим Райкович“

Защита на личните данни  

 

Учебна 2018/2019 година


Учебна 2017/2018 година.
Учебни планове 2016/2017 година

I а клас, I б клас, I в клас, V а клас, V б клас, V в клас

 

 

 


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СОУ „Максим Райкович“ – 29.04.2015 год. 15:50 часа

Вътрешни правила да поддържането на профила на купувача в СОУ „Максим Райкович“