Документи

Учебна 2019/2020 година

Училищни учебни планове – I a, I б, II a, II б, III a, III б, IV a, IV б, IV в, V a, V б, VI a, VI б, VII а, VII б, VIII а, VIII б, IX a, X a, XII а, XII б клас.

Годишен план на СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново.

График на учебните часове на СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново

Защита на личните данни  

 

Учебна 2018/2019 година


Учебна 2017/2018 година.
Учебни планове 2016/2017 година

I а клас, I б клас, I в клас, V а клас, V б клас, V в клас

 

 

 


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СОУ „Максим Райкович“ – 29.04.2015 год. 15:50 часа

Вътрешни правила да поддържането на профила на купувача в СОУ „Максим Райкович“