Тържествено откриване на учебната 2022/2023 година.

Тържественото откриване на учебната година ще се проведе на 15 септември от 09:00 часа в двора на училището.

Очакваме всички ученици с празнично облекло.

Каним всички родители, колеги и възпитаници на СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново да споделят празника с нас.

    Очакваме Ви!

Информация за родителите на ученици в първи и осми клас

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. – прочети повече –  тук

Обществена поръчка

Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2021-2022 година – Регистър на обществените поръчки (eop.bg)

Обществената поръчка с предмет „Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2021-2022 година” има за цел да осигури закуски и обяди за учениците в училището. Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции: Обособена позиция І – “Доставка закуски на учениците от І до ІV клас” и Обособена позиция ІІ – “Доставка на обяди на ученици от І до VIІ клас целодневно обучение”