График на учебните часове за обучение в електронна среда от разстояние за учениците за периода от 30.11.2020 г. – до 21.12.2020 г. вкл.

  График на учебните часове за обучение в електронна среда от разстояние за учениците за периода от  30.11.2020 г. – до 21.12.2020 г. вкл.

  • I – IV клас
Час  Времетраене 
1. 09:00 – 09:20

09:20 – 09:30 – междучасие

2. 09:30 – 09:50

09:50 – 10:00 – междучасие

3. 10:00 – 10:20

10:20 – 10:30 междучасие

4. 10:30 – 10:50

10:50 – 11:00 междучасие

5. 11:00 – 11:20

11:20 – 11:30 междучасие

6. 11:30 – 11:50

 

  • I – II клас ГЦОУД
Час  Времетраене 
1 – 2 11:20 – 12:30 обяд и отдих
3. 12:30 – 12:50 самоподготовка

12:50 – 13:00 междучасие

4. 13:00 – 13:20 самоподготовка

13:20 – 13:30 междучасие

5 – 6 13:30 – 14:10 Занимания по интереси
14:10 – 16:00 Обратна връзка – работа с родители и ученици
  • III – IV клас ГЦОУД
Час  Времетраене 
1 – 2 11:50 – 13:00 обяд и отдих
3. 13:00 – 13:20 самоподготовка

13:20 – 13:30 междучасие

4. 13:30 – 13:50 самоподготовка

13:50 – 14:00 междучасие

5 – 6 13:30 – 14:10 Занимания по интереси
14:50 – 16:30 Обратна връзка – работа с родители и ученици

 

  • V- VII клас ГЦОУД
Час  Времетраене 
1 – 2 13:10 – 14:10 обяд и отдих
3. 14:10 – 14:40 самоподготовка

14:40 – 14:50 междучасие

4. 14:50 – 15:20 самоподготовка

15:20 – 15:30 междучасие

5 – 6 15:30 – 16:30 Занимания по интереси
16:30 – 17:30 Обратна връзка – работа с родители и ученици

 

  • V-VII клас
Час  Времетраене 
1. 08:00 – 08:30

08:30 – 08:45 – междучасие

2. 08:45 – 09:15

09:15 – 09:30 – междучасие

3. 09:30 – 10:00

10:00 – 10:25 – голямо междучасие

4. 10:25 – 10:55

10:55 – 11:10 – междучасие

5. 11:10 – 11:40

11:40 – 11:55 – междучасие

6. 11:55 – 12:25

12:25 – 12:40 – междучасие

7. 12:40 – 13:10

 

 

  • VIII – XI клас
Час  Времетраене 
1. 08:00 – 08:35

08:35 – 08:45 – междучасие

2. 08:45 – 09:20

09:20 – 09:30 – междучасие

3. 09:30 – 10:05

10:05 – 10:25 – голямо междучасие

4. 10:25 – 11:00

11:00 – 11:10 – междучасие

5. 11:10 – 11:45

11:45 – 11:55 – междучасие

6. 11:55 – 12:30

12:30 – 12:40 – междучасие

7. 12:40 – 13:15

13:15 – 13:25 – междучасие

8. 13:25 – 14:00

 

 

Прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 год.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
съвсем скоро ще стартираме процедурата по прием на първокласници. При създалата се ситуация на извънредно положение и изискването за спазване на засилени противоепидемични мерки вероятно подаването на документи ще става по електронен път. Обмисляме как да се случи, така че да е най-удобно и най-безопасно за Вас.

Като начало, предлагаме на Вашето внимание графика на дейностите по прием на първокласници:  ГРАФИК_ I_клас

Заявление за прием в първи клас – 2020/2021 год.

Начало на дистанционно обучение

На 17 март 2020 год. СУ „Максим Райкович“ стартира дистанционно обучение по следния график:

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА І,ІІ,ІІІ,ІV КЛАС

1 час –   8.30-8.50

2 час      9.00 – 9.20

3 час    9.30-9.50

4 час      10.00-10.20

5 час      10.30 – 10.50

6 час     11.00-11.20       

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ V-ХІІ КЛАС

1 час –   8.30-9.00

2 час      9.10 – 9.40

3 час    9.50-10.20

4 час      10.30-11.00

5 час      11.10 – 11.40

6 час     11.50-12.20

7 час      12.30-13.00

Списък с телефони и електронни адреси на преподавателитетук

Дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители!

СУ „Максим Райкович“ ще използва ресурсите на електронния дневник „ШКОЛО“!
Разработени учебни и изпитни материали по предмети ще ви бъдат изпращани чрез електронна поща на електронния дневник. По същия начин ще връщате отговори на зададени домашни работи и изпитни задачи.
За целта всеки ученик  ТРЯБВА ДА СИ НАПРАВИ РЕГИСТРАЦИЯ в „ШКОЛО“ до 16.03.2020 г. 

  1. Инструкции за регистрация на ученик
  2. Инструкции за регистриране на родител.
  3. Общи ръководства за всички потребители

Материалите ще ви бъдат подавани съгласно действащата учебна програма за II-и учебен срок, която ще бъде публикувана. 

Уважаеми ученици и родители!

Днес, 13.03.2020 год., на свое заседание Народното събрание прие предложението на Министерски съвет на Република България
за
ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ДО 13.04.2020 год.
Преустановяват се всички занятия в детски и учебни заведения. Обучението и проверка на знанията ще се извършват дистанционно. Моля, следете информацията, която публикуваме на тази страници и на официалния сайт на СУ „Максим Райкович“.
Проявете разбиране и съпричастност. Отнесете се сериозно към създалата се ситуация и новия начин за дистанционно преподаване и изпитване.
Извънредното положение не е ваканция, а време, в което всички ние ще продължим да учим и работим, макар и в по-сложни условия.
Учебният процес продължава, за да можем да приключим успешно учебната година.

СЪОБЩЕНИЕ

На 16 март 2020 год. от 8.30 часа всички учители и служители на СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново да се явят в училище за организиране на дейностите по учебно-възпитателния процес в училище за времето на извънредното положение в страната.
Всеки преподавател да помисли за разработване и използване на електронни материали за дистанционно обучение на своите ученици, на които преподава.
За информация всички издателства са предоставили безплатен достъп до техните учебници.

Стипендии на ученици за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД-04-165/29.10.2019 год. – За удължаване на срока с три работни дни. 

Заповед № РД -04-112/11.10.2019 год.

Заявление – декларация /Приложение №1/ 

Заявление – декларация /Приложение №2/ – за постигнати образователни резултати

Заявление – декларация /Приложение №3/ – за ученици с трайни увреждания 

Заявление – декларация /Приложение №4/ – за ученици без родители

Заповед № РД-04-113/11.10.2019 год.