„Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи“

На 11 и 12.11.2017 год. учителите от СУ „Максим Райкович“ участваха в обучение на тема „Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи“ лектор Минчо Николов от ДИПКУ – Стара Загора. То се проведе в Старозагорските минерални бани и беше ползотворно и интересно за педагогическата колегия. Учителите на практика показаха как ще използват в своята работа – дискусия, дебат, структурирано упражнение, мозъчна атака, ролева игра и разрешаване на казус.

Детско полицейско управление

 

На 10.11.2017 год. се проведе тренинг с ученици от СУ „Максим Райкович“ по Национална програма „Детско полицейско управление“. Присъстваха инспектор ДПС към РУ – Дряново – Георги Русев, училищния психолог- Людмила Великова и ръководителя на групата г – жа Елена Кирова. Чрез забавни игри, учениците се научиха да разпознават поведенческия израз на различните емоции и да проявяват толерантно отношение към децата от различните етноси и с различни потребности.

 

Цветната култура на Китай

В началото на учебната 2017/2018 година стартира обучение по китайски език в СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново. С подкрепата на Община Дряново, с помощта на  ръководството на училището бяха сформирани две групи от ученици от 5 до 12 клас, които изучават китайски език като извънкласна форма на обучение, заедно с тяхната преподавателка госпожица Цуей Тин. Тя е преподавател по китайски език към институт „Конфуций“ към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

На 6.11.2017 год. от 14.30 часа в учителската стая на СУ „Максим Райкович“ се проведе открит урок по китайски език. На него присъстваха господин Лон – Декан към институт „Конфуций“, господин Мирослав Семов – Кмет на Община Дряново, госпожа Татяна Декова – старши експерт към Община Дряново, преподаватели по китайски език към институт „Конфуций“, преподаватели от СУ „Максим Райкович“, родители и ученици.

Преподавателите по китайски език представиха културата, традициите и обичаите на Китайската народна република. Представено бе цялостното изкуство на Китай, рисунки, кулинарни изделия и традиционния китайски чай.

Учениците, преподавателите и родителите имаха възможност да се потопят в интересния и загадъчен свят на китайския народ, да научат за живота и бита на Китай. Радостно е, че дряновските деца имат възможност да обогатят своята култура изучавайки китайски език. Партньорството ни с преподаватели от институт „Конфуций“ обогатява и разнообразява учебния процес в СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново.

Разгледай снимките от представянето.

 

Проект „Твоят час“ 2017/2018 учебна година

Групи за учебна година 2017 / 2018

# Дейност / Име Тип занимание
1 Пиша, уча се и зная Обучителни затруднения
2 Волейболът и децата Занимание по интереси
3 Докато играя уча математика Обучителни затруднения
4 Искам да знам и вярвам, че мога Обучителни затруднения
5 Клуб на знаещите Занимание по интереси
6 Ключ на музиката Занимание по интереси
7 Компютърен свят Занимание по интереси
8 Математиката – лесна и интересна Обучителни затруднения
9 Прочети, разбери, пресъздай Обучителни затруднения
10 Родна реч Обучителни затруднения
11 Русия – един непознат свят Занимание по интереси
12 Смятането – лесно и интересно Обучителни затруднения
13 Фолклор на етносите Занимание по интереси
14 Футболна магия Занимание по интереси

Стипендии на ученици за учебната 2017/2018 год.

Заповед № РД-04-771/12.02.2018 год.

Заповед № РД-04-774/13.02.2018 год.

 

Документи:

Протокол №2/25.10.2017 за разглеждане и класиране видове стипендии.

Заповед №РД-04-261/31.10.2017 год. за определяне на стипендии.


  1. Вътрешни правила за отпускане на стипендия на учениците от СУ „Максим Райкович“ – Дряново
  2. Заповед № РД-04-164/11.10.2017 год.
  3. Постановление № 33/15.03.2013 год.  за условията за получаване на стипендии от учениците.

Дарение от Председателя на Общински съвет – гр.Дряново г-н Тодор Георгиев и неговите приятели за изявени ученици

  Успешно приключи дарителска акция за набиране на средства за обучение по информационни технологии. Нашите ученици от Х „а” клас в специалност „Информационни технологии” Гергана Марева и Аврора Славова ще имат възможност да се обучават благодарение помощта на председателя на Общински съвет – гр.Дряново г-н Тодор Георгиев, неговите приятели Спиридон Михайлов от гр. Варна  и Съни Емин от гр. Пловдив, дарили 800 лв. и 100 лв. от СУ „Максим Райкович” с директор г-жа Катерина Стефанова.

    Средствата бяха предоставени на децата на 11 юли 2017 г. на скромно тържество, където родителите изразиха своите искрени благодарности. Обучението на нашите ученици, които тази година участваха за пръв път в състезанието по ИТ на организация „Аз мога – тук и сега”, ще се проведе от 26 август до 2 септември 2017 г. в гр.Девин. Транспортът на децата е осигурен също от дарител.