Класирани на олимпиади и състезания

Български език и литератураявили се на общински кръг, класирани за областен кръг

Английски езикявили се на общински кръг

Математикакласирани за областен кръг

История и цивилизации –  класирани за областен кръг

Състезание „Знам и мога“явили се на общински кръг, класирани за областен кръг

„Ключът на музиката“ –  класирани за областен кръг – IV клас, V клас, VI клас, VII клас,