Националната седмица на четенето

Учениците от клуб „Родна реч“ по проект „Твоят час“ четат любимата детска книжка на Елин Пелин „Ян  Бибиян“ в Националната седмица на четенето и се готвят за дългоочаквана среща със сина на автора – Боян Иванов. Те му подготвиха  празнична изненада по случай Коледа. Преподавател на групата е г-н Александър Емилов.

„Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи“

На 11 и 12.11.2017 год. учителите от СУ „Максим Райкович“ участваха в обучение на тема „Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи“ лектор Минчо Николов от ДИПКУ – Стара Загора. То се проведе в Старозагорските минерални бани и беше ползотворно и интересно за педагогическата колегия. Учителите на практика показаха как ще използват в своята работа – дискусия, дебат, структурирано упражнение, мозъчна атака, ролева игра и разрешаване на казус.

Детско полицейско управление

 

На 10.11.2017 год. се проведе тренинг с ученици от СУ „Максим Райкович“ по Национална програма „Детско полицейско управление“. Присъстваха инспектор ДПС към РУ – Дряново – Георги Русев, училищния психолог- Людмила Великова и ръководителя на групата г – жа Елена Кирова. Чрез забавни игри, учениците се научиха да разпознават поведенческия израз на различните емоции и да проявяват толерантно отношение към децата от различните етноси и с различни потребности.

 

Цветната култура на Китай

В началото на учебната 2017/2018 година стартира обучение по китайски език в СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново. С подкрепата на Община Дряново, с помощта на  ръководството на училището бяха сформирани две групи от ученици от 5 до 12 клас, които изучават китайски език като извънкласна форма на обучение, заедно с тяхната преподавателка госпожица Цуей Тин. Тя е преподавател по китайски език към институт „Конфуций“ към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

На 6.11.2017 год. от 14.30 часа в учителската стая на СУ „Максим Райкович“ се проведе открит урок по китайски език. На него присъстваха господин Лон – Декан към институт „Конфуций“, господин Мирослав Семов – Кмет на Община Дряново, госпожа Татяна Декова – старши експерт към Община Дряново, преподаватели по китайски език към институт „Конфуций“, преподаватели от СУ „Максим Райкович“, родители и ученици.

Преподавателите по китайски език представиха културата, традициите и обичаите на Китайската народна република. Представено бе цялостното изкуство на Китай, рисунки, кулинарни изделия и традиционния китайски чай.

Учениците, преподавателите и родителите имаха възможност да се потопят в интересния и загадъчен свят на китайския народ, да научат за живота и бита на Китай. Радостно е, че дряновските деца имат възможност да обогатят своята култура изучавайки китайски език. Партньорството ни с преподаватели от институт „Конфуций“ обогатява и разнообразява учебния процес в СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново.

Разгледай снимките от представянето.

 

Проект „Твоят час“ 2017/2018 учебна година

Групи за учебна година 2017 / 2018

# Дейност / Име Тип занимание
1 Пиша, уча се и зная Обучителни затруднения
2 Волейболът и децата Занимание по интереси
3 Докато играя уча математика Обучителни затруднения
4 Искам да знам и вярвам, че мога Обучителни затруднения
5 Клуб на знаещите Занимание по интереси
6 Ключ на музиката Занимание по интереси
7 Компютърен свят Занимание по интереси
8 Математиката – лесна и интересна Обучителни затруднения
9 Прочети, разбери, пресъздай Обучителни затруднения
10 Родна реч Обучителни затруднения
11 Русия – един непознат свят Занимание по интереси
12 Смятането – лесно и интересно Обучителни затруднения
13 Фолклор на етносите Занимание по интереси
14 Футболна магия Занимание по интереси

Стипендии на ученици за учебната 2017/2018 год.

Заповед № РД-04-771/12.02.2018 год.

Заповед № РД-04-774/13.02.2018 год.

 

Документи:

Протокол №2/25.10.2017 за разглеждане и класиране видове стипендии.

Заповед №РД-04-261/31.10.2017 год. за определяне на стипендии.


  1. Вътрешни правила за отпускане на стипендия на учениците от СУ „Максим Райкович“ – Дряново
  2. Заповед № РД-04-164/11.10.2017 год.
  3. Постановление № 33/15.03.2013 год.  за условията за получаване на стипендии от учениците.