Прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 год.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
съвсем скоро ще стартираме процедурата по прием на първокласници. При създалата се ситуация на извънредно положение и изискването за спазване на засилени противоепидемични мерки вероятно подаването на документи ще става по електронен път. Обмисляме как да се случи, така че да е най-удобно и най-безопасно за Вас.

Като начало, предлагаме на Вашето внимание графика на дейностите по прием на първокласници:  ГРАФИК_ I_клас

Заявление за прием в първи клас – 2020/2021 год.

Начало на дистанционно обучение

На 17 март 2020 год. СУ „Максим Райкович“ стартира дистанционно обучение по следния график:

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА І,ІІ,ІІІ,ІV КЛАС

1 час –   8.30-8.50

2 час      9.00 – 9.20

3 час    9.30-9.50

4 час      10.00-10.20

5 час      10.30 – 10.50

6 час     11.00-11.20       

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ V-ХІІ КЛАС

1 час –   8.30-9.00

2 час      9.10 – 9.40

3 час    9.50-10.20

4 час      10.30-11.00

5 час      11.10 – 11.40

6 час     11.50-12.20

7 час      12.30-13.00

Списък с телефони и електронни адреси на преподавателитетук

Дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители!

СУ „Максим Райкович“ ще използва ресурсите на електронния дневник „ШКОЛО“!
Разработени учебни и изпитни материали по предмети ще ви бъдат изпращани чрез електронна поща на електронния дневник. По същия начин ще връщате отговори на зададени домашни работи и изпитни задачи.
За целта всеки ученик  ТРЯБВА ДА СИ НАПРАВИ РЕГИСТРАЦИЯ в „ШКОЛО“ до 16.03.2020 г. 

  1. Инструкции за регистрация на ученик
  2. Инструкции за регистриране на родител.
  3. Общи ръководства за всички потребители

Материалите ще ви бъдат подавани съгласно действащата учебна програма за II-и учебен срок, която ще бъде публикувана. 

Уважаеми ученици и родители!

Днес, 13.03.2020 год., на свое заседание Народното събрание прие предложението на Министерски съвет на Република България
за
ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ДО 13.04.2020 год.
Преустановяват се всички занятия в детски и учебни заведения. Обучението и проверка на знанията ще се извършват дистанционно. Моля, следете информацията, която публикуваме на тази страници и на официалния сайт на СУ „Максим Райкович“.
Проявете разбиране и съпричастност. Отнесете се сериозно към създалата се ситуация и новия начин за дистанционно преподаване и изпитване.
Извънредното положение не е ваканция, а време, в което всички ние ще продължим да учим и работим, макар и в по-сложни условия.
Учебният процес продължава, за да можем да приключим успешно учебната година.

СЪОБЩЕНИЕ

На 16 март 2020 год. от 8.30 часа всички учители и служители на СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново да се явят в училище за организиране на дейностите по учебно-възпитателния процес в училище за времето на извънредното положение в страната.
Всеки преподавател да помисли за разработване и използване на електронни материали за дистанционно обучение на своите ученици, на които преподава.
За информация всички издателства са предоставили безплатен достъп до техните учебници.

Стипендии на ученици за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД-04-165/29.10.2019 год. – За удължаване на срока с три работни дни. 

Заповед № РД -04-112/11.10.2019 год.

Заявление – декларация /Приложение №1/ 

Заявление – декларация /Приложение №2/ – за постигнати образователни резултати

Заявление – декларация /Приложение №3/ – за ученици с трайни увреждания 

Заявление – декларация /Приложение №4/ – за ученици без родители

Заповед № РД-04-113/11.10.2019 год. 

Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович“ в навечерието на учебната 2019 – 2020 година

Училищното настоятелство/УН/ при СУ „Максим Райкович“ посреща новата учебна година с обновен състав на Съвета на настоятелите/СН/. На последното отчетно -изборно събрание през 2019 г. за членове на СН бяха избрани Георги Владимиров Цветков, Георги Тодоров Николов, Деница Георгиева Пенкова, Елеонора Иванова Борисова, Мария Драгомирова Маркова, Надежда Димитрова Пенчева, Стефан Ранков Тотев. За председател на Училищното настоятелство бе преизбран Георги Цветков.

Към датата на събранието – 24.04.2019 г. членовете на настоятелството са 45 души. В дневния ред бяха включени още следните въпроси:

  • Разглеждане на предложение за безвъзмездно предоставяне собствеността на гори от УН на СУ „Максим Райкович”;
  • Отчет на Съвета на настоятелите за дейността на Настоятелството през 2018 г.
  • Приемане на годишен счетоводен отчет за 2018 г.
  • Приемане план-програма за дейността на настоятелството през 2019 г.

 

Учебната 2018 – 2019 г. за Училищното настоятелство ще се запомни с успешно спечеления и реализиран проект „Ръка за ръка“ по програма „Знания за успех” на Фондация Работилница за Граждански Инициативи/ФРГИ/. Общата стойност на проекта бе 3575 лв., в т.ч. 1000 лв. ФРГИ, 2575 лв. собствен принос на УН и СУ „Максим Райкович”. Основната цел, която бе поставена по проекта е изпълнена. Създадени са електронни помагала, интерактивни продукти от ученици за ученици по различни учебни дисциплини в помощ на обучението в клас и у дома. Повишен е интереса на учениците към нови знания в областта на ИТ.

Припомняме, че Училищното настоятелство е създадено през 1997 г., регистрирано е в обществена полза и е реализирало редица проекти в подкрепа на развитието на училищната общност и за укрепване на материалната база на училището. УН е подпомагало процесите на утвърждаване през годините на СУ „Максим Райкович“ като образователна институция със своя роля и място в Община Дряново, в Габровска област и в националната образователна система. Незаменима през годините е ролята на Настоятелството в диалога между ръководството на училището, педагогическата колегия, учениците и родителите.

От името на всички членове на Училищното настоятелство пожелавам На добър час на всички ученици, преподаватели, ръководство и служители! Нека и през новата учебна година с обновена база, с дух и настроение да продължат успехите на нашето училище!

Георги Цветков – председател на Училищното настоятелство