Дарение от Председателя на Общински съвет – гр.Дряново г-н Тодор Георгиев и неговите приятели за изявени ученици

  Успешно приключи дарителска акция за набиране на средства за обучение по информационни технологии. Нашите ученици от Х „а” клас в специалност „Информационни технологии” Гергана Марева и Аврора Славова ще имат възможност да се обучават благодарение помощта на председателя на Общински съвет – гр.Дряново г-н Тодор Георгиев, неговите приятели Спиридон Михайлов от гр. Варна  и Съни Емин от гр. Пловдив, дарили 800 лв. и 100 лв. от СУ „Максим Райкович” с директор г-жа Катерина Стефанова.

    Средствата бяха предоставени на децата на 11 юли 2017 г. на скромно тържество, където родителите изразиха своите искрени благодарности. Обучението на нашите ученици, които тази година участваха за пръв път в състезанието по ИТ на организация „Аз мога – тук и сега”, ще се проведе от 26 август до 2 септември 2017 г. в гр.Девин. Транспортът на децата е осигурен също от дарител.

Националното външно оценяване

за IV клас

  • 10 май 2017 – Български език и литература;
  • 12 май 2017– Математика;
  • 15 май  2017– Човекът и природата;
  • 16 май 2017 – Човекът и обществото.

за VII клас

  • 19 май 2017 год.  – Националното външно оценяване по български език и литература – VII клас
  • 22 май 2017 год. –  Националното външно оценяване по  математика –  VII клас.

29 май 2017 г.од. – Национално външно по  чужд език – VII клас.


за X клас

  • Онлайн оценяването на дигиталните компетентности за учениците от X клас  –  от 12 до 16 юни 2017 г.

 

Съобщение

03.08.2016 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович” гр. Дряново за учебната 2016-2017 година”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 08.08.2016 г. /понеделник/ от 09:00 часа, в сградата на СУ „Максим Райкович” , находяща се на адрес: гр. Дряново, ул. „Васил Левски” № 16 ще се извърши отварянето на ценовите предложения на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.