Съобщение

СУ „Максим Райкович“ град Дряново,на основание чл.21 от ЗОП, с цел пазарно проучване, кани всички заинтересовани лица в срок до 30.08.2019г. да предоставят в деловодството на Училището индикативни оферти за доставка 

Изтегли тук

Съобщение

Във връзка с необходимостта от доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2019-2020 година и на основание чл.21 от ЗОП, с цел пазарно проучване, СУ „Максим Райкович“ град Дряново кани всички производители и доставчици на закуски и кетъринг услуги, да предоставят в деловодството на Училището индикативни оферти за доставка на един брой закуска/обяд, във всеки един учебен ден на учебната 2019-2020 година. Срокът за представяне на оферти е 21.06.2019г.

Процедура по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Процедура по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед № РД– 988/07.05.2019 год.

Обява 

––––––––––––––––––––––––––––

Заповед РД- 04-1037/15.05.2019 год.  

Заповед РД -04-1038/15.05.2019 год. 

Съобщение

На 16.05.2019г. от 9,00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ град Дряново в  град Дряново, ул.Васил Левски“ № 16 ще се проведе теглене на жребии за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за осъвременяване на кабинети в СУ „Максим Райкович“ град Дряново” за обособена позиция № 4. „Доставка на графичен таблет с интерактивен дисплей“ – 6 броя между „Сиенсис“ АД и „Вали Компютърс” ООД.

В СУ „Максим Райкович“ се учи и по друг начин!

ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА СУ МАКСИМ РАЙКОВИЧ” – ДРЯНОВО УЧАТ В НОВА ДИГИТАЛНА СРЕДА

 Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович” – гр. Дряново, в качеството си на бенефициент по програма „Знания за успех” на ФРГИ и SAP Labs България, проведе заключителна пресконференция  по проект „Ръка за ръка” на 24.04.2019 г. Участие взеха: Катерина Стефанова – директор на СУ ”Максим Райкович”, Диана Цонева – старши учител по математика, информатика и ИТ, Руслана Маринова – ръководител направление ИКТ, Георги Цветков – председател на Училищното настоятелство и ръководител на проекта. Поканени бяха Кмета на Община Дряново, Председателят на Общински съвет – Дряново, членове на Училищното настоятелство, на Обществения съвет на училището, медии от Габровска област, преподаватели, родители, ученици. – Прочети повече 

Стипендии на ученици за втори срок на 2018/2019 година

Протокол №2/28.02.2019 год.  – удължаване на срока с 3 /три/ работни дни.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Документи за кандидатстване

Приложение №1Приложение №2,

Заповед № РД – 04-601/12.02.2019 год. , Заповед  № РД-606/13.02.2019 год.

Вътрешни правила за условията и реда за отпускане на стипендии

Срок за подаване на заявления на класни ръководител до 26.02.2019 год. 

I. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати.

1.Заявление – декларация по образец. /Приложение №2/

  1. II. Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.
  2. Заявление-декларация по образец / Приложение №1/;
  3. Удостоверение за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. август 2018 г. до м.януари 2019 г. включително.
  4. Удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане за периода – м. август 2018 г. до м.януари 2019 г.  включително. /без еднократните помощи/
  5. При безработен/безработни родители – регистрирани в Бюрото по труда и получаващи обезщетения по реда на КСО представят Удостоверение от НОИ за получените обезщетения за безработица за периода от м. август 2018 г. до м.януари 2019 г. включително.

Има още

Програма „Дойдох, видях, избрах“

Във връзка със седмицата на кариерното развитие по програма „Дойдох, видях, избрах“ от 23.10-25.10.2018 год. учениците от шести клас на СУ „Максим Райкович“ посетиха РУ на МВР – гр. Дряново, РПБЗН и Бутиков хотел „Кентавър“. На учениците им бяха представени отделните професии по атрактивен и интересен начин. Запознаха се с трудностите, които съществуват и техниката, която се използва в дадена професия.

Първо място за Ангела Ганева от VII a клас

Поздравления за ученичката Ангела Ганева от VII а клас, която отново се доказа като една от най-добрите в  тенис турнирите.  Тя спечели титлата при девойките до 14 г. (ТК „Кристи“, гр.Дряново) на Мастърса за наградите на „SPORT DEPOT“.

С пожелание за бъдещи успехи на всички ученици!

Към новината 

 

Проект по Програма „Знания за успех“ към ФРГИ

Училищното настоятелство към СУ „М.Райкович“ проект по Програма „Знания за успех“ към ФРГИ и е сред четирите печеливши кандидати от страната. Акцента е върху STEM методите на образование. В училището има възможност за прилагане на тази иновация!

Към новината