Съобщение

СУ „Максим Райкович“ град Дряново,на основание чл.21 от ЗОП, с цел пазарно проучване, кани всички заинтересовани лица в срок до 15.09.2019г. да предоставят в деловодството на Училището индикативни оферти за доставка 

Изтегли тук

Съобщение

Във връзка с необходимостта от доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2019-2020 година и на основание чл.21 от ЗОП, с цел пазарно проучване, СУ „Максим Райкович“ град Дряново кани всички производители и доставчици на закуски и кетъринг услуги, да предоставят в деловодството на Училището индикативни оферти за доставка на един брой закуска/обяд, във всеки един учебен ден на учебната 2019-2020 година. Срокът за представяне на оферти е 21.06.2019г.

Процедура по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Процедура по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед № РД– 988/07.05.2019 год.

Обява 

––––––––––––––––––––––––––––

Заповед РД- 04-1037/15.05.2019 год.  

Заповед РД -04-1038/15.05.2019 год. 

Съобщение

На 16.05.2019г. от 9,00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ град Дряново в  град Дряново, ул.Васил Левски“ № 16 ще се проведе теглене на жребии за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за осъвременяване на кабинети в СУ „Максим Райкович“ град Дряново” за обособена позиция № 4. „Доставка на графичен таблет с интерактивен дисплей“ – 6 броя между „Сиенсис“ АД и „Вали Компютърс” ООД.

В СУ „Максим Райкович“ се учи и по друг начин!

ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА СУ МАКСИМ РАЙКОВИЧ” – ДРЯНОВО УЧАТ В НОВА ДИГИТАЛНА СРЕДА

 Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович” – гр. Дряново, в качеството си на бенефициент по програма „Знания за успех” на ФРГИ и SAP Labs България, проведе заключителна пресконференция  по проект „Ръка за ръка” на 24.04.2019 г. Участие взеха: Катерина Стефанова – директор на СУ ”Максим Райкович”, Диана Цонева – старши учител по математика, информатика и ИТ, Руслана Маринова – ръководител направление ИКТ, Георги Цветков – председател на Училищното настоятелство и ръководител на проекта. Поканени бяха Кмета на Община Дряново, Председателят на Общински съвет – Дряново, членове на Училищното настоятелство, на Обществения съвет на училището, медии от Габровска област, преподаватели, родители, ученици. – Прочети повече 

Стипендии на ученици за втори срок на 2018/2019 година

Протокол №2/28.02.2019 год.  – удължаване на срока с 3 /три/ работни дни.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Документи за кандидатстване

Приложение №1Приложение №2,

Заповед № РД – 04-601/12.02.2019 год. , Заповед  № РД-606/13.02.2019 год.

Вътрешни правила за условията и реда за отпускане на стипендии

Срок за подаване на заявления на класни ръководител до 26.02.2019 год. 

I. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати.

1.Заявление – декларация по образец. /Приложение №2/

  1. II. Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.
  2. Заявление-декларация по образец / Приложение №1/;
  3. Удостоверение за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. август 2018 г. до м.януари 2019 г. включително.
  4. Удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане за периода – м. август 2018 г. до м.януари 2019 г.  включително. /без еднократните помощи/
  5. При безработен/безработни родители – регистрирани в Бюрото по труда и получаващи обезщетения по реда на КСО представят Удостоверение от НОИ за получените обезщетения за безработица за периода от м. август 2018 г. до м.януари 2019 г. включително.

Има още

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 год.

ВАКАНЦИИ

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)

Има още

Програма „Дойдох, видях, избрах“

Във връзка със седмицата на кариерното развитие по програма „Дойдох, видях, избрах“ от 23.10-25.10.2018 год. учениците от шести клас на СУ „Максим Райкович“ посетиха РУ на МВР – гр. Дряново, РПБЗН и Бутиков хотел „Кентавър“. На учениците им бяха представени отделните професии по атрактивен и интересен начин. Запознаха се с трудностите, които съществуват и техниката, която се използва в дадена професия.

Открит урок по физическо възпитание и спорт

На 25.10.2018 год. от 14.00 часа на стадион „Локомотив“ в гр. Дряново се проведе открит урок по физическо възпитание и спорт на тема „Футбол“ в начален етап с ръководител г-н Петър Кръстев и помощник ръководител г-н Мартин Кръстев.
На открития урок присъстваха старши експерт по физическо възпитание и спорт г-жа Таня Горанова от РУО – гр. Габрово, ръководството на училището, начални учители и учители по физическо възпитание от училища в габровска област.
Преподавателят г-н Петър Кръстев показа на колегите си отлична методическа работа.
Училището ни и екипа от преподаватели по физическо възпитание и спорт имаме традиции в областта на спорта и показахме отлична педагогическа практика.