В СУ „Максим Райкович“ се учи и по друг начин!

ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА СУ МАКСИМ РАЙКОВИЧ” – ДРЯНОВО УЧАТ В НОВА ДИГИТАЛНА СРЕДА

 Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович” – гр. Дряново, в качеството си на бенефициент по програма „Знания за успех” на ФРГИ и SAP Labs България, проведе заключителна пресконференция  по проект „Ръка за ръка” на 24.04.2019 г. Участие взеха: Катерина Стефанова – директор на СУ ”Максим Райкович”, Диана Цонева – старши учител по математика, информатика и ИТ, Руслана Маринова – ръководител направление ИКТ, Георги Цветков – председател на Училищното настоятелство и ръководител на проекта. Поканени бяха Кмета на Община Дряново, Председателят на Общински съвет – Дряново, членове на Училищното настоятелство, на Обществения съвет на училището, медии от Габровска област, преподаватели, родители, ученици. – Прочети повече