Стипендии

Стипендии за II срок – учебна 2023/2024 година 

Заповед № РД.04-639/05.03.2024 год. за изплащане на стипендии през II учебен срок 

Заповед № РД-04-60/28.02.2024 год. 

Заповед № РД- 04-548/12.02.2024 год. 

Вътрешни правила за отпускане на стипендии. 

Приложение №1– Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Приложение №2 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Приложение №3 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение №4 Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия на ученици без родител/и

Приложение №5 

Приложение – допълнителни разпоредби.


Стипендии за I срок – учебна 2023/2024 година 

=> Заповед РД-04-175/03.11.2023 год. <=

Заповед РД- 04-117/25.10.2023 год. – тук

Заповед № РД-04-36/06.10.2023 год. – тук

Вътрешни правила за отпускане на стипендии  – тук 

Приложение №1 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Приложение № 2 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Приложение № 3 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение № 4 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия на ученици без родител/и

Приложение № 1 

Приложение – допълнителни разпоредби.