Приключени процедури – 2020

Подобряване на образователната среда в СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново, за интегрирано обучение и преодоляване на негативни стереотипи“ 

  1. Решение.
  2. Обявление.
  3. Документация 
  4. Договор-проект
  5. Образци на документи

Протокол – 08.11.2019 год. 

СЪОБЩЕНИЕ

На 25.11.2019год. в 9.00 часа в СУ „Максим Райкович“ ще бъдат отворени ценовите оферти по „Подобряване на образователната среда в СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново, за интегрирано обучение и преодоляване на негативни стереотипи“ .

Решение № РД-04-261/26.11.2019 год. 

Доклад 

Протокол № 1 – 20.11.2019 год.  

Протокол № 2 – 20.11.2019 год. 

Решение № РД-04-280/03.12.2019 год.  

Протокол – 17.12.2019 год. 

Доклад – 17.12.2019 год.

Решение – РД-04-369/18.12.2019 год

Решение – РД- 04-391/08.01.2020 год. 

Обявление 

Обявление 

———————————————

 

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=974187

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=974186

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=974388

——————————————

Договор – 23.12.2019 год.

Договор  – 10.01.2020 год.

Договор – 22.01.2020 год.