Приключени процедури 2017

 1. Протокол – отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
 2. Доклад – резултати от работата на комисията.
 3. Решение № РД-04 – 1690/28.08.2017 год.
 4. Протокол  – резултати.

 

 1. Решение № РД-04-1690/28.08.2017 год.
 2. Доклад по чл. 103
 3. Договор №1 – НИК 96.
 4. Договор №2 – МАМБО ТУР
 5. Информация за плащане – м. 09 2017 год.
 6. Информация за плащане – м. 10 2017 год.
 7. Информация за плащане – м. 11 2017 год.
 8. Информация за плащане – м. 12 2017 год.
 9. Информация за плащане – м. 01.2018 год.
 10. Информация за плащане – м.02.2018 год.
 11. Информация за плащане – м. 03.2018 год.
 12. Информация за плащане – м. 04.2018 год.
 13. Информация за плащане – м. 05.2018 год.


Съобщение: Отваряне на ценови оферти – 28.08.2017 год.  в  9.00 часа.

Отворени обществени поръчки


Доставка на закуски и обяди на учениците в

СУ „Максим Райкович“ за учебната 2017/2018 година

 1. Решение.
 2. Обявление.
 3. Документация

Краен срок за приемане на оферти – 23.08.2017год. – 17.00 часа.

Дата на отваряне на офертите 25.08.2017год. – 9.00 часа 


Договор – ЕТ НИК 96- Николай Робов – 14.09.2017 год.   

Договор – Мамбо Тур ЕООД – 14.09.2017 год.