Приключени процедури – 2018

Доставка на интерактивно и друго оборудване за осъвременяване на кабинети В СУ „Максим Райкович град Дряново

за учебната 2018-2019 година 

  1. Обява.
  2. Документация.
  3. Договор-проект. 
  4. Образци на документи.

5. Информация за обявата  

6. Техническа спецификация.

Краен срок за получаване на оферти – 17.00 часа на 20.08.2018 год.

Отваряне на оферти – 9.00 часа на 21.08.2018 год.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти:  

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 23.08.2018г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 24.08.2018г. в 9,00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ град Дряново, ул.“Васил Левски“ №16″

Решение за удължаване на срока.

Информация в РОП 


Протокол – 24.08.2018 год.

Решение № РД-1430/24.08.2018 год.

Решение № РД-1431/24.08.2018 год.