Училищно настоятелство


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 


 

       IMG_1075Днес 17.10.2013 год. г-н Георги Цветков – Председател на Училищното настоятелство връчи стипендия в размер от 100лв. за първия учебен срок на Мина Чалъкова от VIIIа клас за отличен успех. На този тържествен момент присъстваха Ръководството на училището, г-жа Пенка Балева, както и членове на Училищното настоятелство, учители и ученици.