Училищно настоятелство

Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович“

в навечерието на учебната 2019 – 2020 година  

 


Училищното настоятелсто при СУ „Максим Райкович“ с Председател г-н Георги Цветков реализира проект „Ръка за ръка“ през учебната 2018/2019 година.

 

Дейности по проект „Ръка за ръка“ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


 

       IMG_1075Днес 17.10.2013 год. г-н Георги Цветков – Председател на Училищното настоятелство връчи стипендия в размер от 100лв. за първия учебен срок на Мина Чалъкова от VIIIа клас за отличен успех. На този тържествен момент присъстваха Ръководството на училището, г-жа Пенка Балева, както и членове на Училищното настоятелство, учители и ученици.