Олимпиади и състезания

Състезания на СБНУ

  • 19.10. 2023 –  „Аз рисувам“
  • 21.11. 2023 – „Аз и знанието“
  • 14.12. 2023 – „Аз, природата и светът“
  • 25.01. 2024  – „Аз и числата“
  • 22.02. 2024 – „Аз общувам с Европа“
  • 21.03. 2024  – „Аз и буквите“
  • 30.04. 2024 – „Национално финално състезание“

 

Олимпиада

Общински кръг Областен кръг
Математика 07.12.23 г.

Начало – 14:00 часа

11.02.24 г.

Начало: 09:00 ч.

ПМГ „Академик Иван Гюзелев“

Английски език 18.01.24 г.

Начало – 14:00 часа

18.02.24 г.

Начало: 09:00 ч.

Национална Априловска гимназия

История 12.01.24 г.

Начало – 14:00 часа

25.02.24 г.

Начало: 09:00

ПТГ „Никола Василиади“

Знам и мога 20.01.24 г. 24.02.24 г.

Начало: 09:00 ч.

ОУ „Неофит Рилски“

Български език и литература 25.01.24 г.

Начало – 14:00 часа

24.02.24 г.

Начало: 09:00 ч.

Национална Априловска гимназия

Национални състезания

 

  • „Ключът на музиката“
  • 20.01.2023 г. (Общински кръг)
  • 17.02.2023 г. (Областен кръг) – НУ „Васил Левски“ с начало: 10:00 ч.