Начало на дистанционно обучение

На 17 март 2020 год. СУ „Максим Райкович“ стартира дистанционно обучение по следния график:

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА І,ІІ,ІІІ,ІV КЛАС

1 час –   8.30-8.50

2 час      9.00 – 9.20

3 час    9.30-9.50

4 час      10.00-10.20

5 час      10.30 – 10.50

6 час     11.00-11.20       

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ V-ХІІ КЛАС

1 час –   8.30-9.00

2 час      9.10 – 9.40

3 час    9.50-10.20

4 час      10.30-11.00

5 час      11.10 – 11.40

6 час     11.50-12.20

7 час      12.30-13.00

Списък с телефони и електронни адреси на преподавателитетук