Съобщение

Във връзка с необходимостта от доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2019-2020 година и на основание чл.21 от ЗОП, с цел пазарно проучване, СУ „Максим Райкович“ град Дряново кани всички производители и доставчици на закуски и кетъринг услуги, да предоставят в деловодството на Училището индикативни оферти за доставка на един брой закуска/обяд, във всеки един учебен ден на учебната 2019-2020 година. Срокът за представяне на оферти е 21.06.2019г.