Съобщение

На 16.05.2019г. от 9,00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ град Дряново в  град Дряново, ул.Васил Левски“ № 16 ще се проведе теглене на жребии за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за осъвременяване на кабинети в СУ „Максим Райкович“ град Дряново” за обособена позиция № 4. „Доставка на графичен таблет с интерактивен дисплей“ – 6 броя между „Сиенсис“ АД и „Вали Компютърс” ООД.