„Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи“

На 11 и 12.11.2017 год. учителите от СУ „Максим Райкович“ участваха в обучение на тема „Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи“ лектор Минчо Николов от ДИПКУ – Стара Загора. То се проведе в Старозагорските минерални бани и беше ползотворно и интересно за педагогическата колегия. Учителите на практика показаха как ще използват в своята работа – дискусия, дебат, структурирано упражнение, мозъчна атака, ролева игра и разрешаване на казус.