„Магията на светлината“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  „МАГИЯТА НА СВЕТЛИНАТА“

 

Клубът на знаещите „Алберт Айнщайн” към СОУ „М. Райкович” организира и проведе Научна конференция, посветена на Международната година на светлината.

В конференцията взеха участие ученици от СИП – физика 7 клас, с ръководител  Теменужка Манева – главен учител, преподавател по физика и астрономия и математика.

Гости на конференцията бяха Г. Цветков – председател на УН,  М. Маринова – общински съветник, председател на общинската комисия по образование, култура и младежки дейности,  ръководството на училището, преподаватели.

Учениците  подготвиха компютърни презентации и видеоклипове по темата и ги представиха пред своите съученици,   членовете на Клуба на знаещите и гостите.

Тяхното пледставяне бе оценявано от компетентно жури в състав: председател –  Д. Цонева, ст. учител по ИТ и математика  и членове – г-жа К. Ангелова – учител по химия и физика и ИТ и М. Атанасова – ст. учител по български език и литература по предварително подготвени критерии.

Осем ученици представиха  своите проекти по темата пред публиката и журито, а присъстващите научиха интересни свойства на светлината, без която животът на Земята е немислим.

Първа награда спечели ученикът от 7а клас Денислав Цанков за видеоклипа си „Спектър на светлината“, за подготвянето на който е използвал софтуер, различен от изучавания в училище.

Втора награда и трета награда журито присъди съответно на ученичките от 7а клас  Дорина Люцова и Гергана Дечева за компютърна презентация.

Победителите получиха грамоти и предметни награди от директора на училището К. Стефанова, а останалите участници – сертификати за участие.

Организирайки тази научна конференция, СОУ „ М.Райкович“ достойно се включи в инициативите за отбелязване на Международната година на светлина, които се провеждат в цялата страна на различно  ниво – училищно, общинско, регионално и национално.

Гл. учител – Т. Манева