Стипендия от Училищното настоятелство

Стана традиция, в навечерието на 1 ноември – Денят на народните будители, Училищното настоятелство при СОУ «Максим Райкович» да връчва своя стипендия за ученик от новосформираната профилирана паралелка.
И през новата 2014 – 2015 учебна година бе осъществен прием на ученици в профилирана паралелка с профил «Природо-математически», специалност «Информационни технологии». По предложение на Педагогическия съвет, Съвета на настоятелите реши – ученика с най-добри резултати в учебно-възпитателния процес и в извънкласните прояви да бъде стимулиран със стипендия в размер на 40 лв. месечно в рамките на девет месеца(периода м.октомври 2014 г. – м. юни 2015 г.).
За първия срок на учебната 2014-2015 г. председателя на Училищното настоятелство при Гимназията – Георги Цветков връчи стипендията на Ралица Мирославова Росева – ученичка от 8 а клас.
Досегашни носители на стипендията са: Ивелина Атанасова, Севинч Мюмюнова, Нено Сергеев, Стела Вачкова, Йоанна Димитрова, Мирослав Стойчев и Мина Чалъкова.