155 години Дряновско класно училище

ПРОГРАМА

за честване 155-та годишнина на  Дряновското класно училище

  • Учредяване на Инициативен комитет за изграждане паметник на патрона на училището- Архимандрит Максим Райкович  

          20.02.2013г.от 17.00ч. –  Конферетна зала на Парк –хотел „Дряново“

  • Ден на отворените врати.

          04.03.2013г от 8.00 часа –  СОУ „Максим Райкович“

  • Тържествен педагогически съвет- традиционна среща на поколенията учители

           07.03.2013. от 15.00ч. – Ритуална зала на Община Дряново

  • Тържествен концерт                                                      

           08.03.2013г. от 18.00ч. –   Големия салон на НЧ „Развитие – 1869“

  • Поднасяне цветя и венци пред паметника на архимандрит Максим Райкович.
  • Спортен празник и игри по интереси.

            11.03.2013г. от 9. 30ч. –  СОУ „Максим Райкович“

  • Тържествено честване на 15-та годишнина от учредяването на Училищното настоятелство

           11.03.2013г от 17.00ч. –  СОУ „Максим Райкович“