Национално външно оценяване – 4 клас

10 май 2018 год. – Български език и литература

14 май 2018 год. – Математика

16 май 2018 год. – Човекът и обществото

17 май 2018 год. – Човекът и природата