НВО – 10 клас

13 юни 2023 год. – Български език и литература

16 юни 2023 год. – Математика 

14 юни 2023 год. – Чужд език – по желание

19 юни 2023 год. – Дигитални компетентности – по желание.

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година

Заявления

  1. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас – формат pdf, формат docx
  2. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас – формат pdf, формат docx