Самостоятелна форма

График за провеждане на втора сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение от VI-XII клас за учебната 2022/2023 година – тук 

График за провеждане на изпити от самостоятелна форма на обучение на ученик от VI клас за учебната 2022/2023 година – тук