Отворени обществени поръчки

Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново за учебната 2020/2021 година.

 1. Решение
 2. Обявление.
 3. Документация.
 4. Договор-проект (закуски)
 5. Договор-проект (обяди)
 6. Образци на документи
 7. eЕEДОП 

СЪОБЩЕНИЕ 

  Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците ще бъде извършено на 17.07.2020 год./петък/ от 09.00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново.

 1. Протокол 14.07.2020 год.
 2. Протокол 17.07.2020 год.
 3. Доклад 17.07.2020 год.
 4. Решение № РД-04-1001/17.07.2020 год.

Информация за плащане месец септември 2020 год.

Информация за плащане месец октомври 2020 год.

Информация за плащане месец ноември 2020 год.

Информация за плащане месец януари 2021 год.