Отворени обществени поръчки

Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново за учебната 2020/2021 година.

 1. Решение
 2. Обявление.
 3. Документация.
 4. Договор-проект (закуски)
 5. Договор-проект (обяди)
 6. Образци на документи
 7. eЕEДОП 

СЪОБЩЕНИЕ 

  Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците ще бъде извършено на 17.07.2020 год./петък/ от 09.00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново.

 1. Протокол 14.07.2020 год.
 2. Протокол 17.07.2020 год.
 3. Доклад 17.07.2020 год.
 4. Решение № РД-04-1001/17.07.2020 год.

Информация за плащане месец септември 2020 год.

Информация за плащане месец октомври 2020 год.

Информация за плащане месец ноември 2020 год.

Информация за плащане месец януари 2021 год. 

Информация за плащане месец февруари 2021 год. 

Информация за плащане месец март 2021 год.

Информация за плащане месец април 2021 год.

Информация за плащане за месец юни 2021 год.