Отворени обществени поръчки

Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново за учебната 2020/2021 година.

  1. Решение
  2. Обявление.
  3. Документация.
  4. Договор-проект (закуски)
  5. Договор-проект (обяди)
  6. Образци на документи
  7. eЕEДОП 

СЪОБЩЕНИЕ 

  Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците ще бъде извършено на 17.07.2020 год./петък/ от 09.00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново.