Приключени процедури 2014

Доставка на закуски  и обяди на учениците в СОУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново за учебната 2014/2015 год. 

1. Обявление.

2. Решение.

3. Документация.

4. Заповед

5. Заповед/Решение № РД-04-1273

Срок за получаване на документацията за участие – 17.07.2014 год. 15.00 часа

6. Протокол на комисията.

7. Съобщение за отваряне на ценови оферти.

8. Протокол за избиране на изпълнител.

9. Решение № РД-04-1433/31.07.2015 год .

10. Договори с изпълнител.


ИНФОРМАЦИЯ:

 • Изплатени са на 17.04.2015 г. на „Радо и Явор ООД” следните суми по два броя фактури – за доставени обяди, както следва:
 • фактура № 0000000161/08.04.2015 г. -275,40 лв.
 • фактура № 0000000162/17.04.2015 г. – 1354,54 лв.
 • Изплатена е на 17.04.2015 г. по фактура № 000000416/16.04.2015 г. за доставени закуски на ЕТ „Ник-96- Николай Робов” сумата 702,66 лв.
 • Изплатена е на 24.04.2015 г. на „Радо и Явор ООД” сумата 64 лв. за доставени обяди по фактура № 0000000163/24.04.2015 г.
 • Изплатена е на 24.04.2015 г. на ЕТ „Ник-96-Николай Робов” сумата 697,96 лв. по фактура № 000000425/23.04.2015 г. за доставени закуски.
 • Изплатена е на 30.04.2015 г. на „Радо и Явор” ООД сумата 987,36 лв. за доставени обяди по фактура № 0000000164/30.04.2015 г.
 • Изплатена е на 30.04.2015 г. на ЕТ „Ник-96- Николай Робов” сумата 505,09 лв. за доставени закуски по фактура №8446/29.04.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ:

 • Изплатени са на 08.05.2015 г. на „Радо и Явор ООД” следните суми фактура № 0000000165/11.05.2015 г. – 1034.28 лв.за доставени обяди.
 • Изплатена е на 11.05.2015 г. по фактура № 000000462/07.05.2015 г. за доставени закуски на ЕТ „Ник-96- Николай Робов” сумата 555.07 лв.
 • Изплатена е на 15.05.2015 г. на „Радо и Явор ООД” сумата 36 лв. за доставени обяди по фактура № 0000000166/15.05.2015 г.
 • Изплатена е на 15.05.2015 г. на ЕТ „Ник-96-Николай Робов” сумата 550.96 лв. по фактура № 0000008464/13.05.2015 г. за доставени закуски.
 • Изплатена е на 21.05.2015 г. на „Радо и Явор” ООД сумата 771.12 лв. за доставени обяди по фактура № 0000000168/21.05.2015 г.
 • Изплатена е на 22.05.2015 г. на ЕТ „Ник-96- Николай Робов” сумата 418.07 лв. за доставени закуски по фактура №8472/20.05.2015 г.
 • Изплатена на 29.05.2015 г.на „Радо и Явор „ООД сумата 589.56 лв. за доставени обяди по фактура № 0000000169/29.05.2015 г.
 • Изплатена на 29.05.2015 г. на ЕТ „Ник96-Николай Робов” сумата 370.44 лв. за доставени закуски по фактура № 0000008490/28.05.2015 г.