Приключени процедури 2016

  1. Протокол – 03.08.2016 год. 
  2. Протокол – 08.08.2016 год.
  3. Решение -№  РД – 04-1378/08.08.2016 год.
  4. Съобщение по чл. 43, ал. 4, от ЗОП.

5. Договор за доставка на закуски на ученици от I до IV клас. 

6. Договор за доставка на обяди на ученици от I до VIII клас

7. Информация за плащане по Договор за доставка на закуски  и обяди за учебната 2016/2017 година

8. Информация за плащане по Договор за доставка на закуски и обяди за учебната 2016/2017 година – месец 10.2016 

9. Информация за плащане по Договор за доставка на закуски и обяди за учебната 2016/2017 година – месец 11.2016 год.

10. Информация за плащането по Договор за доставка на закуски и обяди за учебната 2016/2017 година – месец 12. 2016 год.

11. Информация за плащането по Договор за доставка на закуски и обяди за учебната 2016/2017 година – месец 01.2017 год.

12. Информация за плащане по Договор за доставка на закуски и обяди за учебната 2016/2017 година – месец 02.2017 год. 

13. Информация за плащане по Договор за доставка на закуски и обяди за учебната 2016/2017 година – месец 03.2017 год.

13. Информация за плащане по Договор за доставка на закуски и обяди за учебната 2016/2017 година – месец 04.2017 год.

14. Информация за плащане по Договор за доставка на закуски и обяди за учебната 2016/2017 година – месец 05 2017 год.


03.08.2016 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович” гр. Дряново за учебната 2016-2017 година”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 08.08.2016 г. /понеделник/ от 09:00 часа, в сградата на СУ „Максим Райкович” , находяща се на адрес: гр. Дряново, ул. „Васил Левски” № 16 ще се извърши отварянето на ценовите предложения на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

Доставка на закуски и обяди на учениците в СОУ „Максим Райкович“ за учебната 2016/2017 година

 

  1. Решение.
  2. Обявление.

3.  Документация

 

„Доставка на закуски и обяди на учениците в СОУ „Максим Райкович“ за учебната 2015/2016 година“

iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=45F7C7CF62018871&resid=45F7C7CF62018871%211705&authkey=AMr0DW679GVa-og“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“

1. Решение. 

2. Обявление.

3. Съобщение

4. Протокол №1/22.07-2015

5. Протокол №2/30.07-2015

6. Решение № РД-04-1579/30.07.2015