Доставка на закуски и обяди на ученици

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=916915&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=916914&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=916915&newver=2

Доставка на закуски и обяди на учениците в

СУ „Максим Райкович“ град Дряново

за учебната 2018-2019 година 

  1. Документация.
  2. Договор-проект закуски.
  3. Договор-проект обяди.
  4. Образци на документи.
  5. eEEOДОП.
  6. Решение за откриване на процедурата.
  7. Обявление на поръчката. 

 Краен срок за получаване на оферти – 17.00 часа на 26.07.2018 год.

Отваряне на оферти – 9.00 часа на 27.07.2018 год.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Информация за отваряне на ценови предложения: Днес, 13.08.2018г. на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП обявява, че отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 16.08.2018г. от 9,00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ град Дряново.

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Протокол – 27.07.2018 год. в изпълнение на Решение № РД-04-1357/04.07.2018


Договор -ЕТ НИК 96- Николай Робов – 17.09.2018 год. 

Договор -Мамбо Тур – ЕООД – 13.09.2019 год.


Протокол – 27.07.2018 год. 

Протокол – 13.08.2018 год.  

Протокол – 16.08.2018 год. 

Доклад – 16.08.2018 год  

Решение № РД-04-1413/16.08.2018 год.  


Информация за плащане м. 09 2018 год.

Информация за плащане м. 10 2018 год. 

Информация за плащане м. 11 2018 год.

Информация за плащане м. 12 2018 год. 

Информация за плащане м. 01 2019 год. 

Информация за плащане м. 02 2019 год. 

Информация за плащане м. 03 2019 год. 

Информация за плащане м. 04 2019 год. 

Информация за плащане м. 05 2019 год.