Приключени процедури – 2019

Доставка на оборудване за осъвременяване на кабинети в 

СУ „Максим Райкович“ град Дряново

 

  1. Обява 
  2. Документация.
  3. Договор-проект.
  4. Образци на документи.

5. Информация за обявата. 

6. Техническа спецификация.  

Промяна по чл. 100 от ЗОП

 Краен срок за получаване на оферти – 17.00 часа на 08.05.2019г год.

Отваряне на оферти – 9.00 часа на 10.05.2019 год.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

На 16.05.2019г. от 9,00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ град Дряново в  град Дряново, ул.Васил Левски“ № 16 ще се проведе теглене на жребии за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за осъвременяване на кабинети в СУ „Максим Райкович“ град Дряново” за обособена позиция № 4. „Доставка на графичен таблет с интерактивен дисплей“ – 6 броя между „Сиенсис“ АД и „Вали Компютърс” ООД. 


Протокол – 10.05.2019 год.  

Протокол – 16.05.2019 год. 

Решение № РД-04-1047/16.05.2019 год. 

Решение № РД-04-1221/18.06.2019 год. 


Договор  Вали – Компютърс  ООД – 26.06.2019 год.

Договор Вали – Компютърс  ООД – 04.06.2019 год.

Договор Кан – Учтехспорт – България – 11.07.2019 год.

Договор Юнион – Интерактив  ООД  – 11.06.2019 год. 

Решение PД-04-1288/19.07.2019 год.