Приключени обществени поръчки

Приключени обществени поръчки – 2018

Доставка на оборудване на кабинети

Доставка на закуски и обяди на ученици

Приключени обществени поръчки – 2017

Доставка на закуски и обяди на ученици 

Приключени обществени поръчки – 2016

Доставка на закуски и обяди на ученици 

Приключени обществени поръчки – 2015

Доставка на закуски и обяди на ученици 

Приключени обществени поръчки – 2014

Доставка на закуски и обяди на ученици 

Приключени обществени поръчки – 2013

Доставка на закуски и обяди на ученици