Доставка на закуски и обяди

Доставка на закуски и обяди на учениците в  СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2019-2020 година

  1. Решение 
  2. Обявление
  3. Документация
  4. Договор – проект – Закуски
  5. Договор – проект – Обяди
  6. Образци на документи 
  7. espd-request.xml 

СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка с предмет „Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2019-2020 година” на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП обявява, че отварянето на ценовите оферти на участниците ще се извърши на 07.09.2019г. от 8,30 ч. в сградата на СУ „Максим райкович“ град Дряново, ул.“Васил Левски“ №16.


Информация за плащане м.09 2019 год.

Информация за плащане м.10 2019 год.

Информация за плащане м.11 2019 год.

Информация за плащане м. 12 2019 год.

Информация за плащане м. 01 2020 год.