Доставка на закуски и обяди

Доставка на закуски и обяди на учениците в  СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2019-2020 година

  1. Решение 
  2. Обявление
  3. Документация
  4. Договор – проект – Закуски
  5. Договор – проект – Обяди
  6. Образци на документи 
  7. espd-request.xml 

СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка с предмет „Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2019-2020 година” на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП обявява, че отварянето на ценовите оферти на участниците ще се извърши на 07.09.2019г. от 8,30 ч. в сградата на СУ „Максим райкович“ град Дряново, ул.“Васил Левски“ №16.