НП „Средства за електронен дневник“

Училището използва електронен дневник или образователни електронни ресурси през учебната 2022 – 2023 г. Получени средства: 800 лв.