НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Реализиран проект по:

Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ за периода: 30.06.2022 – 21.07.2022 год.

Дейност 3. Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадки:

– 1 модел на светофар (подвижен с минимална височина 137 см);
– 1 стоп палка;
– 12 сигнално-предпазни жилетки;
– 1 комплект от 10 броя пътни знаци (с минимална височина 110 см);
– 10 конуса;
– 2 броя симулационни очила;
– 2 табла за обучение по БДП;
– 1 велосипед;
– 1 каска за велосипедист;
– 1 програмируем учебен робот.

На стойност 1750 лв.