Осми клас

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 год. след завършен VII клас

1. Паралелка с профил: „Природни науки “ с интензивно изучаване на

                    с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и профилиращи предмети:
* Биология и здравно образование
* Химия и опазване на околната среда
* Информационни технологии
* История и цивилизации


Балообразуване: 2*БЕЛ(НВО)+2*Мат(НВО)+оценките по Биология и ЗО и Химия и ОС от свидетелството за основно образование

2. Паралелка с професия „Сътрудник социални дейности“ – III степен професионална квалификация.

Специалност: 

  • “Социална работа с деца и семейства в риск”
  • “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”

Балообразуване: 2*БЕЛ(НВО)+2*Мат(НВО)+оценките по БЕЛ  и Биология и ЗО от свидетелството за основно образование.

 

Записване на ученици в VIII клас в СУ „Максим Райкович“  – каб. 216, ет.2. от 08.00 до 18.00 часа, съобразно графика на дейностите. 

–Записване на приетите ученици на първи етап на класиране  – 04.07 – 06.07.2018 г. вкл.

–Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. – 13.07-17.07.2018г. вкл.

– Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. –  27.07 – 30.07.2018 г. вкл.


 

График на дейностите по приемане на ученици след VII клас за уч. 2018/2019 година

График на дейностите по приемане на ученици след VII клас за учебната 2018/2019 година в СУ „Максим Райкович“.


1. Провеждане на тестове по:

  • Български език и литература – 21.05.2018 г.
  • Математика – 23.05.2018 г.

2. Обявяване на резултатите от тестовете – до 11.06.2018г. вкл.

3.Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити – 13.06.-19.07.2018г. вкл.

4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 год.  от  20.06-26.06.2018г. вкл.

5.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране –  до 03.07.2018г. вкл.

6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 04.07 – 06.07.2018 г. вкл.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 12.07.2018  г. вкл. 

8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. – 13.07-17.07.2018г. вкл.

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране –  19.07.2018 г.

10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. – 20.07 – 24.07.2018 г. вкл.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 26.07.2018 г. вкл.

12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. –  27.07 – 30.07.2018 г. вкл.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  –  02.08.2018 г.

14. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  – определя се от директора –  до11.09.2018 г. вкл. 

15. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14.09.2018 год. вкл

Подаване на документите за участие в Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година ще се осъществи в гр. Дряново, ул. „Иван Вазов“ №2. 

Повече информация: сайт на МОН