Осми клас

На вниманието на учениците, кандидатстващи за прием в VIII КЛАС
след завършено основно образование за област  Габрово за учебната
2021-2022г. – График на дейностите 


ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 год. след завършен VII клас

1. Паралелка с профил: „Природни науки “ с интензивно изучаване на

                    АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и

Профилиращи предмети:
* Биология и здравно образование
* Химия и опазване на околната среда
* Информационни технологии
* История и цивилизации


Балообразуване: 2*БЕЛ(НВО)+2*Мат(НВО)+оценките по Биология и ЗО и Химия и ОС от свидетелството за основно образование

2. Паралелка с профил „Предприемачески“  с интензивно изучаване на                  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и  

Профилиращи предмети:
* Предприемачество
* География и икономика
* Информационни технологии
* Български език и литература

3. Паралелка с професионално направление  „Хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг“ 

Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“

Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и заведенията за хранене и развлечения“

Балообразуване: 2*БЕЛ(НВО)+2*Мат(НВО)+оценките по БЕЛ  и География и икономика от свидетелството за основно образование.

Провеждане на тестове по:

  • Български език и литература – 17.06.2019 г.
  • Математика – 19.06.2019 г.

 

 

етапи I етап II етап III етап
 

Подаване на документи

 

03-05 юли

 

до 16 юли

 

24-25 юли

 

Класиране

 

до 11 юли

 

до 18 юли

 

29 юли

 

Записване

 

до 16 юли

 

до 22 юли

 

31 юли

График на дейностите по приемане на ученици след VII клас за уч. 2019/2020 година

Подаване на документите за участие в Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година ще се осъществи в гр. Дряново в „Туристически център“ ул. „Шипка “ №65. 

Повече информация: сайт на МОН