Седми клас

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 год. след завършен VII клас Паралелка с профил: Физическо възпитание и спорт с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и профилиращи предмети:
* Физическо възпитание и спорт
* Биология и здравно образование
* Информационни технологии
* Философия
Балообразуване:
1*БЕЛ(НВО)+1*Мат(НВО)+2*Проверка на способностите по ФВС+оценките по физическо възпитание и биология от свидетелството за основно образование
НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТИ
* 19 май 2017 год.- Български език и литература
* 22 май 2017год. – Математика
* 1 юни 2017год. – Проверка на способностите по ФВС от 14.00 часа
** I модул – Стадион “Локомотив” – Дряново
** II модул – Спортна зала

Заповед за организиране и провеждане на изпит за проверка на способностите за паралелка, профил „физическо възпитание и спорт“ след завършен VII клас на 1 юни 2017 год. 

Нормативи за проверка на физическите способности на 1 юни 2017 год.

Балообразуване за специалност „Физическо възпитание и спорт“

________________________________________
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 год. след завършен VII клас Паралелка с профил: Природни науки

с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и профилиращи предмети:
* Биология и здравно образование
* Химия и опазване на околната среда
* Информационни технологии
* География и икономика
Балообразуване: 2*БЕЛ(НВО)+2*Мат(НВО)+оценките по Биология и химия от свидетелството за основно образование


График

на дейностите по приемането на ученици след завършен седми клас за учебната 2017/2018 год., съгласно Заповед №РД09-1362/14.09.2016г.

1. Провеждане на тестове по:

  • български език и литература – 19.05.2017 г.
  • математика – 22.05.2017 г.

2. Обявяване на резултатите от тестовете – до 05.06.2017г. вкл.

3.Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити – 12.06.-13.07.2017г. вкл.

4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 16.06-22.06.2017г. вкл.

5.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране –  до 27.06.2017г. вкл.

6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 28.06  – 30.06.2017 г. вкл.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 04.07.2017  г. вкл. 

8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. – 05.07-07.07.2017г. вкл.

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране –  10.07.2017 г.

10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. – 11.07 – 13.07.2017 г. вкл.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 17.07.2017 г. вкл.

12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. –  18.07 – 19.07.2017 г. вкл.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  –  21.07.2017 г.

14. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  – определя се от директора –  до 04.09.2017 г. вкл. 

15. Утвърждаване на осъществения държавен пла-прием – до 11.09.2017 год. вкл

Повече информация: сайт на МОН

Повече информация: сайт на РИО – Габрово