Свободни места

Свободни места в паралелките в СУ „Максим Райкович“

 • 1а – 4
 • 1б – 0
 • 2а – 4
 • 2б – 3
 • 3а – 0
 • 3б – 0
 • 4а – 0
 • 4б – 1
 • 5а – 2
 • 5б – 0
 • 6а – 2
 • 6б – 4
 • 7а – 1
 • 7б – 4
 • 8а – 0
 • 9а -15
 • 10а -4
 • 11а – 5
 • 11б -20
 • 12а -7