Ученически парламент


Инициативи 

С подкрепата на Местната комисия за борба с противообществените прояви учениците от ученически парламент създадоха един различен ден в СУ „Максим Райкович“,посветен на Деня на розовата фланелка, под надслов „НЕ на тормоза в училище“.На инициативата присъстваха г-жа Мая Михайлова -секретар на МКБППМН и г-н Карагьозов -зам.кмет на община Дряново.


Международният ден на толерантността в училище протече под надслов „Отнасяй се с другите така,както искаш да се отнасят с теб!“. Ученици от Ученически парламент раздадаха на ученици и учители флаери. Денят продължи с провеждането на тренинг по темата с учениците от начален етап.


Членове на ученическия парламент към СУ „Максим Райкович“ , гр. Дряново

 1. Александра Стайкова – 10 а
 2. Калъм Хеджис – 10 а
 3. Мелиха Изетова – 12 а
 4. Анелия Росева – 12 а
 5. Ренета Иванова – 6 Б
 6. Моника Митова – 6 А
 7. Моника Кумар – 5 А
 8. Ванеса Андреева- 5 А
 9. Вивиан Николова – 5 Б
 10. Кристианна Русева – 8 А
 11. Надя Косева – 8 А
 12. Елеонора Габровлиева – 11 А