Ръководство

  Г-жа Катерина Стефанова – Директор на СОУ „Максим Райкович“ . Преподавател по Биология и здравно образование.
г-жа Вяра Стоянова – Помощник – Директор – Учебна дейност. Старши учител по Математатика
  Г-жа Росица Марчева –  главен начален учител. Притежава Втора ПКС.
  Г-жа Иванка Рашкова – главен учител. Преподавател по география и психология. Притежава Втора ПКС по география
Председатели на методически обединения
Хуманитарен цикъл   Здравка Драгостинова – старши учител по английски език 
 Природоматематически цикъл Иван Димитров  – старши учител -Преподавател по Биология и здравно образование
Естетически цикъл Румяна Николаева –  старши учител-Преподавател по труд и техника
Начални учители  Eлена Кирова – старши начален учител
Възпитатели  Ивелина Трифонова – Старши учител, ЦДО