Ръководство

Ръководство на СОУ „Максим Райкович“

IMG_8982A
Г-жа Катерина Стефанова – Директор на СОУ „Максим Райкович“ . Преподавател по Биология и здравно образование.

Главни учители

scan0020

Г-жа Теменужка Манева – преподавател по физика и математика. Притежава Първа ПКС по физика, носител на почетното отличие на на МОМН „Неофит Рилски“ за 2010 година

 

RMarcheva

Г-жа Росица Марчева –  начален учител. Притежава Втора ПКС.

rashkova

Г-жа Иванка Рашкова – преподавател по география и психология. Притежава Втора ПКС по география.

Председатели на методически обединения
Хуманитарен цикъл   Здравка Драгостинова – старши учител по английски език 
 Природоматематически цикъл Диана Цонева – старши учител -Преподавател по математика и ИТ
Естетически цикъл Румяна Николаева –  старши учител-Преподавател по труд и техника
Начални учители  Eлена Кирова – старши начален учител
Възпитатели  Ивелина Трифонова – старши възпитател