Ръководство

  Г-жа Катерина Стефанова – Директор на СОУ „Максим Райкович“ . Преподавател по Биология и здравно образование.
г-жа Вяра Стоянова – Заместник – директор – Учебна дейност. Старши учител по Математатика
  Г-жа Росица Марчева –  главен начален учител. Притежава Втора ПКС.
  Г-жа Иванка Рашкова – главен учител. Преподавател по география и психология. Притежава Втора ПКС по география