Преподаватели

Име Фамилия Е-mail Назначен на щатно място по
Бисерка Драгнева biserka.dragneva@edu.mon.bg Учебни предмети в начален етап
Виолина Копаранова – Петкова violina.koparanova-petkova@edu.mon.bg Учебни предмети в начален етап
Виржиния Дачева virzhinia.dacheva@edu.mon.bg Дейности в целодневна организация
Даниела Йорданова daniela.ly.yordanova@edu.mon.bg Учебни предмети в начален етап
Дафинка Иванова dafinka.iv.ivanova1@edu.mon.bg Учебни предмети в начален етап
Десислава Александрова desislava.ma.aleksandrova@edu.mon.bg Дейности в целодневна организация
Елена Кирова-Мандажиева elena.kirova-mandazhieva@edu.mon.bg Учебни предмети в начален етап
Елеонора Минчева eleonora.mincheva@edu.mon.bg Учебни предмети в начален етап
Елица Йоневска – Машкова elitsa.yonevska-mashkova@edu.mon.bg Английски език
Здравка Драгостинова zdravka.dragostinova@edu.mon.bg Английски език
Ивайло Конакчиев ivaylo.konakchiev@edu.mon.bg Математика
Иван Цуцов ivan.tsutsov@edu.mon.bg Дейности в целодневна организация
Ивелина Трифонова ivelina.trifonova@edu.mon.bg Дейности в целодневна организация
Калина Ангелова kalina.de.angelova@edu.mon.bg Химия и опазване на околната среда
Катерина Стефанова katerina.il.stefanova@edu.mon.bg Биология и здравно образование
Красимир Андреев krasimir.andreev@edu.mon.bg География и икономика
Людмила Великова lyudmila.va.velikova@edu.mon.bg Психолог
Людмила Асенова liudmila.p.asenova@edu.mon.bg Химия и опазване на околната среда
Маргарита Атанасова margarita.yo.atanasova1@edu.mon.bg Български език и литература
Марина Буюклиева marina.buiuklieva@edu.mon.bg Дейности в целодневна организация
Мария Упалова maria.upalova@edu.mon.bg Дейности в целодневна организация
Мария Петкова-Косева maria.petkova-koseva@edu.mon.bg Дейности в целодневна организация
Мария Маркова maria.dr.markova@edu.mon.bg Дейности по ресурсно подпомагане
Мария Маркова maria.iv.markova@edu.mon.bg История и цивилизация
Мартин Кръстев martin.krastev@edu.mon.bg Физическа култура и спорт
Мина Чалъкова mina.chalakova@edu.mon.bg Дейности в целодневна организация
Павлин Марков pavlin.markov@edu.mon.bg Английски език
Петър Кръстев petar.ma.krastev@edu.mon.bg Физическа култура и спорт
Петя Сергева petia.sergeva@edu.mon.bg Дейности в целодневна организация
Рая Илиева raya.ilieva@edu.mon.bg Учебни предмети в начален етап
Румяна Колева rumyana.ni.koleva@edu.mon.bg Изобразително изкуство
Руслана Маринова ruslana.marinova@edu.mon.bg Информатика и информационни технологии
Светла Несторова svetla.nestorova@edu.mon.bg Учебни предмети в начален етап
Светла Станева svetla.iv.staneva@edu.mon.bg Учебни предмети в начален етап
Славчо Илиев slavcho.iliev@edu.mon.bg Музика
Снежана Василева – Пенева snezhana.vasileva-peneva@edu.mon.bg Дейности в целодневна организация
Станчо Станчев stancho.ge.stanchev@edu.mon.bg Биология и здравно образование
Стела Стефанова stela.ru.stefanova@edu.mon.bg Български език и литература
Тоня Ноева-Донева tonya.noeva-doneva@edu.mon.bg Информатика и информационни технологии, математика
Цена Дянкова tsena.dyankova@edu.mon.bg Математика
Цонка Христова tsonka.ly.hristova@edu.mon.bg Български език и литература