Обществен съвет

  • Радостина Добрева – родител
  • Галина Пенчева – родител
  • Сания Грапкинская – родител
  • Виктория Гатева – родител
  • Мирослав Горчев – родител
  • Наталия Мундрева  – родител
  • Милена Колева – родител
  • Сабина Пенчева – родител
  • Татяна Декова – финансиращ орган