Обществен съвет

Обществен съвет при СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново

Нина Веселинова Чернева председател
Бистра Димитрова Станева член
Ивайло Димитров Манев член
Калин Тодоров Тодоров член
Мирослава Любенова Андреева член
Петър Красимиров Петров член
Тeтяна Ерьоменко  член

Правилник на Обществения съвет при СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново