Класни ръководители и учители ЦОУД

  1. Класни ръководители през учебната 2022/2023 година, както следва:

           

Рая Славчева Илиева-Богданова   –    класен ръководител на I „а“ клас;

Елена  Райчева Кирова–Мандажиева –  класен ръководител на I „б“ клас;

Светла Иванова Станева –  класен ръководител на II „а“ клас;

Даниела Любенова Йорданова –  класен ръководител на II „б“ клас;

Дафинка Иванова Иванова –    класен ръководител на III „а“ клас;

Виолина Стефанова Копаранова-Петкова –  класен ръководител на III „б“ клас;

Елеонора Станчева Минчева – класен ръководител на IV „а“ клас;

Светла Атанасова Несторова – класен ръководител на IV „б“ клас;

Людмила Петкова Людмилова  –  класен ръководител на V „а“ клас;

Петър Маринов Кръстев –  класен ръководител на V „б“ клас;

Стела Руменова Стефанова –  класен ръководител на VI „а“ клас;

Цена Куманова Дянкова –  класен ръководител на VI „б“ клас;

Мария Иванова Маркова – класен ръководител на VII „а“ клас;

Ивайло Пенчев Конакчиев – класен ръководител на VII „б“ клас;

Славчо Найденов Илиев – класен ръководител на VIII „а“ клас;

Елица Тодорова Йоневска–Машкова – класен ръководител на IX „а“ клас;

Станчо Георгиев Станчев –  класен ръководител на X „а“ клас;

Мартин Маринов Кръстев – класен ръководител на XI „а“ клас;

Павлин Марков Ботев – класен ръководител на XI „б“ клас;

Маргарита Йорданова Атанасова –  класен ръководител на XII „а“ клас

Учители, група ЦОУД I – IV клас:

 Мина Николаева Чалъкова                                            I „а“ клас;

Мария Любенова Упалова –                                           I „б“ клас;

Ивелина Пламенова Трифонова –                                 II „а“ клас;

Снежана Димитрова Василева–Пенева –                      II „б“ клас;

Мария Станчева Петкова-Косева –                               III „а“ клас;

Марина Любчева Буюклиева –                                      III „б“ клас;

Петя Димитрова Сергева –                                             IV „а“ клас;

Десислава Маринова Александрова –                           IV „б“ клас;

Учители, група ЦОУД V – VII клас:

Иван Ганчев Цуцов –                                                      V клас;

Виржиния Цонева Дачева –                                           VI – VII клас;