159 години Дряновско класно училище

Патронен празник 2016/2017

УЧЕНИЧЕСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

На 7 март от 17 часа в учителската стая на СУ” М. Райкович” се проведе ученическа научна конференция, посветена на 60 – та годишнина от изстрелването на първия изкуствен спътник на Земята през 1957 година и на 159 – та годишнина на Дряновското класно училище.

Конференцията бе организирана от клуба на знаещите „Алберт Айнщайн” към СУ „М. Райкович” с ръководител г-жа Т. Манева, главен учител, преподавател по физика и астрономия. В нея взеха участие осем ученици от VI и VII клас – членове на Клуба на знаещите, с научен ръководител г-н Иван Димитров, старши учител, преподавател по биология и здравно образование и човекът и природата.

Гости на научната конференция бяха г-н Цв. Йорданов – общински съветник, председател на комисията по образование, култура и младежки дейности, к-н Ивайло Лисичков – директор на дирекция….в общинска администрация, г-н Г. Цветков – председател на УН, г-жа Сания Грапкинская – член на Обществения съвет на училището, г-жа К. Стефанова – директор на училището, г-жа Ст. Димитрова – бивш директор на училището, бивши и настоящи учители и родители.

Конференцията бе открита от водещите – Мина Чалъкова, председател на Клуба на знаещите и Мариета  Янкова от XI клас

С голям ентусиазъм учениците – Славена Стефанова, Цветелина Николова, Марина Минчева, Надежда Пенчева, Елица Георгиева и  Мелиса  Мартинова  от VI клас  и  Мирослава Пенева  и Енгин Миланов от VII клас представиха пред всички присъстващи компютърни презентации по темата, които  се  оценяваха   от компетентно жури в състав:

  • Председател – г-жа Иванка Рашкова, главен учител, преподавател по география и икономика
  • И членове – г-жа Цена Куманова, преподавател по физика, математика и информационни технологии
  • Г-жа Калина Ангелова, преподавател по химия, физика и информационни технологии.

Без притеснение те отговаряха на въпроси на членовете на журито и публиката и изслушваха тяхното мнение за представените проекти. След представянето на всички презентации, докато журито заседаваше Кристина Крумова от IXа клас представи за всички своята обзорна компютърна презентация на тема: „Овладяването на Космоса”, в която проследи основните моменти в мечтата на човечеството за изучаването и усвоявянето на близкия и далечния Космос.

На първо място журито класира Елица Георгиева от VIб  клас, на второ място – Мирослава Пенева от VII а клас, на трето място – Марина Минчева от VIб клас.

На победителите бяха връчени Грамоти и предметни награди от г-жа К. Стефанова – директор на СУ „М. Райкович”, а останалите ученици  получиха Сертификати  и предметни награди за участието си в ученическата конференция.

Г-жа Стефанова поздрави победителите, учениците – членове на Клуба на Знаещите, за чудесното мероприятие, което проведоха,  гостите на конференцията и откри празничните дейности, посветени на патронния празник на училището.

На конференцията бяха приети нови членове Клуба на Знаещите – Стела Мундрева, Ангела Ганева, Стефан Николов, Бертан Павловлиев, Радостин Димитров, Касандра Недялкова, Виктория Недялкова, Симона Кръстева, Кристиян Дамянов, Марина Минчева, Надежда Пенчева, Стефания Тодорова, Николай Кинов, Ивета Димитровава и Кристен Манолова – ученици от V до X клас, завършили с  Отличен успех първия учебен срок и представили се отлично в проведените до момента олимпиади и състезания. След като им връчи емблемата на клуба с поздрав към тях се обърна Мина Чалъкова от XI клас – председател на Клуба на Знаещите:

„Скъпи приятели, добре дошли в Клуба на Знаещите. От сърце Ви поздравявам и Ви желая много бъдещи успехи! Гордейте се, че сте членове на нашия клуб и носете славата на Средно училище „Максим Райкович” в областните, националните  и международните конкурси и състезания, в които ще участвате.”

Поздравления  за работата на клуба и организираната научна конференция изказаха  г-жа Ст. Димитрова – бивш директор на училището, г-н Ивайло Лисичков – представител на Община Дряново, г-н Цветан Йорданов – бивш пом. д-р на училището  и настоящ общински съветник и председател на комисията към Общинския съвет -„Младежки дейности”, както и г-н Г.Цветков председател на    Училищното настоятелство.