Матeриална база

Училището разполага с богата материална база – обновени кабинети, оборудвани с проектори и интерактивни дъски. Някои от кабинетите разполагат с интерактивни дисплеи. В училището има изградена Wi-Fi мрежа, в помощ на обучeнието. Ежегодно СУ „Максим Райкович“ подновява абонамента към платформата Уча.се – Моите уроци (ucha.se) . 

Обновена сграда, в която се обучават учениците от начален етап


Обновен кабинети по биолигия и здравно образование.

Обновени кабинет по математика.Кабинет по химия и опазване на околната среда. Учениците от Профил „Природни науки“ имат възможността да се обучават  в приятна обстановка.

Ученически шкафчета в коридора на училището

Ресурсен кабинет

Интерактивни маси в кабинетите по математика, биология и химия.

Интерактивни дъски

Прилагане на СТЕАМ обучение.

Училищен психолог

Интерактивен дисплей

_DSC0633 


 

 

Училището разполага с  два компютърни кабинета.

Релефна карта на България

В двора на училището се намира единствената по рода си релефна карта на Република България, създадена през 1962 от Бонка Тихова – учител по география  и учениците Донка Александрова, Сийка Янкова и  Дабко Дабков. Картата е с размери 6.90/4.30 метра, в мащаб 1:100 000  

Медицински кабинет
Физкултурен салон