Мат. техническа база

Обновен кабинет на училищния психолог 


От учебната 2017/2018 година  е обновен кабинета по Химия. Учениците от Профил „Природни науки“ имат възможността да се обучават в него в приятна обстановка.


Училището разполага с  два компютърни кабинета, оборудвани с модерна техника и интерактивна дъска. Изградена е безжична мрежа, предоставяща достъп до Интернет в цялата сграда на училището. Голяма част от кабинетите са оборудвани с мултимедийни проектори и компютри. За учениците от профилираните паралелки са осигурени таблети или персонални компютри.

Най-новата придобивка е информационният дисплей, разположен на втория етаж в училището, който има за цел да информира и представя събия от училищния живот.

 

_DSC0633

 

 

Разгледайте нашето училище

В двора на училището се намира единствената по рода си релефна карта на Република България, създадена през 1962 от Бонка Тихова – учител по география  и учениците Донка Александрова, Сийка Янкова и  Дабко Дабков. Картата е с размери 6.90/4.30 метра, в мащаб 1:100 000  

Специализирани кабинети
Медицински кабинет
Психолог