Финансови документи

Бюджет на СУ „Максим Райкович“ – 2024 год.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2024 год. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024 год. 

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 год. 

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2023 год.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 год. 

Отчет за касово изпълвнение на бюджета към 30.09.2023 год. 

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 год.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 год. 

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 год.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 год. 

Бюджет на СУ „Максим Райкович“ – 2022 год.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 год.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 год.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2022 год.  

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 год.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022 год. 

Информация за изпълнение на бюджет към 30.06.2022 год.  

Информация за изпълнение на бюджет към 31.03.2022 год. 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 год.

Информация за изпълнение на бюджет към 31.12.2021 год. 

Отчетни данни към 31.12.2021 год.

Информация за изпълнение на бюджет към 30.09.2021 год.

Отчетни данни към 30.09.2021 год. 

Информация за изпълнение на бюджет към 30.06.2021 год. 

Бюджет на СУ „Максим Райкович“ -2021 год.

Информация за изпълнение на бюджет към 31.12.2020 год.

Информация за изпълнение на бюджет към 30.09.2020 год. 

Информация за изпълнение на бюджет към 30.06.2020 год. 

Бюджет на СУ „Максим Райкович“ – 2020 год. 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31 март 2020 год.

Информация за изпълнение на бюджета към 31 март 2020 год.  

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на СУ „Максим Райкович“ – към 31.12.2019 год.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2019 год.

Бюджет на СУ „Максим Райкович“ –  2019 год.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31 март 2019 год.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2018 год. 

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 год. 

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 год. 

Бюджет на СУ „Максим Райкович“ за 2018 година.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31 март 2018 година.


Бюджет на СУ „Максим Райкович“ –  2017 год.

Отчет към 31.03.2017 год.

Отчет към 30.06.2017 год.

Отчет към 30.09.2017 год.

Отчет към 31.12.2017 год.

 


  1. Бюджет – тримесечие
  2. Отчет – 30.06.2016 год.
  3. Отчет – 31.03.2016 год.
  4. Отчет – 30.09.2016 год. 
  5. Отчет – 31.12.2016 год.