Документи

Учебна 2021/2022 година

 

Седмично разписание за I учебен срок – I клас, II клас, III клас, IV клас, V-XI клас

Учебни планове – I“a“, I“б“, II“a“, II“б“, III „a“, III „б“, IV“a“, IV „б“,  V „a“, V „б“, VI „a“VI „б“, VII „а“, VII „б“, VIII „а„, IX а„,  X „а“, X „б“, XI „а“, XII „a“.

Форми на обучение в СУ „Mаксим Райкович“ за учебната 2020/2021 год.

Годишен план на СУ „Максим Райкович“ за учебната 2020/2021 год.

Стратегия за развитие на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново. 

Мерки  за повишаване на качеството на предлаганото образование и обучение в СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново  

Лични данни –  Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни в СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново 

График за втори час на класа за учебната 2020/2021 год.

Етичен кодекс на СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново 

График за консултациите за първи срок на учебната 2020/2021 год.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2020/2021 година