Обществена поръчка

Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2021-2022 година – Регистър на обществените поръчки (eop.bg)

Обществената поръчка с предмет „Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2021-2022 година” има за цел да осигури закуски и обяди за учениците в училището. Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции: Обособена позиция І – “Доставка закуски на учениците от І до ІV клас” и Обособена позиция ІІ – “Доставка на обяди на ученици от І до VIІ клас целодневно обучение”