СЪОБЩЕНИЕ

На 16 март 2020 год. от 8.30 часа всички учители и служители на СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново да се явят в училище за организиране на дейностите по учебно-възпитателния процес в училище за времето на извънредното положение в страната.
Всеки преподавател да помисли за разработване и използване на електронни материали за дистанционно обучение на своите ученици, на които преподава.
За информация всички издателства са предоставили безплатен достъп до техните учебници.