Националното външно оценяване

за IV клас

  • 10 май 2017 – Български език и литература;
  • 12 май 2017– Математика;
  • 15 май  2017– Човекът и природата;
  • 16 май 2017 – Човекът и обществото.

за VII клас

  • 19 май 2017 год.  – Националното външно оценяване по български език и литература – VII клас
  • 22 май 2017 год. –  Националното външно оценяване по  математика –  VII клас.

29 май 2017 г.од. – Национално външно по  чужд език – VII клас.


за X клас

  • Онлайн оценяването на дигиталните компетентности за учениците от X клас  –  от 12 до 16 юни 2017 г.