Избор на Обществен съвет

На 29.11.2016 год. от 17.30 часа в Учителската стая ще се проведе Общо събрание за избор на Обществен съвет към СУ „Максим Райкович“.