V-XII клас

График на учебните занятия – V – XII клас

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

8.00 – 8.40

8.40 – 8.50 междуч.

8.00 – 8.45

8.45 – 8.55 междуч.

8.00 – 8.45

8.45 – 8.55 междуч.

8.00 – 8.45

8.45 – 8.55 междуч.

8.00 – 8.45

8.45 – 8.55 междуч.

2.

8.509.30

9.30 – 9.40 междуч.

8.559.40

9.40 – 9.50 междуч.

8.559.40

9.40 – 9.50 междуч.

8.559.40

9.40 – 9.50 междуч.

8.559.40

9.40 – 9.50 междуч.

3.

9.4010.20

10.20 – 10.40 г.междуч.

9.5010.35

10.35 – 10.55 г.междуч.

9.5010.35

10.35 – 10.55 г.междуч.

9.5010.35

10.35 – 10.55 г.междуч.

9.5010.35

10.35 – 11.05 г.междуч.

4.

10.4011.20

11.20 – 11.30 междуч.

10.5511.40

11.40 – 11.50 междуч.

10.5511.40

11.40 – 11.50 междуч.

10.5511.40

11.40 – 11.50 междуч.

11.0511.50

11.50 – 11.55 междуч.

5.

11.3012.10

12.10 – 12.20 междуч.

11.5012.35

12.35 – 12.40 междуч.

11.5012.35

12.35 – 12.40 междуч.

11.5012.35

12.35 – 12.40 междуч.

11.5512.40

12.40 – 12.45 междуч.

6.

12.20 – 13.00

13.00 – 13.05 междуч.

12.40 – 13.25

13.25 – 13.30 междуч.

12.40 – 13.25

13.25 – 13.30 междуч.

12.40 – 13.25

13.25 – 13.30 междуч.

12.45 – 13.30

13.30 – 13.35 междуч.

7.

13.05 – 13.45

13.30 – 14.15

13.30 – 14.15

13.30 – 14.15

13.35 – 14.20