Събития

Коледно тържество за учениците от II-ри и III-ти клас

На 18.12.2017 год. се проведоха тържества във II-рите и III-тите класове по случай предстоящите коледни и новогодишни празници. Инициатори на събитието бяха членовете на Ученическия парламент. В гореспоменатите класове се организираха коледни игри, викторини и лакомства за учениците и техните класни ръководители. За финал на събитието всяко дете изтегли своя новогодишен късмет, който ще го сполети през идващата 2018 година.

„Седмица срещу сексуалното насилие над децата“

В седмицата 13-17.11.2017 година, Ученическият парламент проучи сексуалното образование на учениците, чрез анкети. Бяха проведени тренинги в прогимназиален етап. На 17.11.2017 година беше представена презентация, от Кристина Крумова и Диница Алексиева. С нея беше закрита Седмицата срещу сексуалното насилие над децата. Отбелязването й е ораганизирано и осъществено от Ученическия парламент, с подкрепата на Община Дряново и областния член на Съвета на децата към ДАЗД.


„Права и отговорности на децата“

На 21 ноември 2017 год с изложба и награждаване на участниците приключи инициативата, реализирана от Ученическия парламент към СУ „Максим Райкович“ по темата „Права и отговорности на децата“.
Творбите на учениците от II -рите и III-тите класове бяха изложени на информационните табла в училището.
Зам.кметът на Община Дряново – г-жа Деница Вачкова връчи на участниците в конкурса за рисунка на тема „Права отговорности на децата“ грамоти и поощрителни награди.